aanvraag goedkope lening

De kandidaat-kredietnemer stelt het aanvraagdossier samen. Neem eerst het reglement goed door.

Controleer dat je het juiste formulier gebruikt:

  1. Het aanvraagformulier voor een goedkope lening voor rechtspersonen (1%)

Verzamel de nodige bijlagen en parafeer deze voor juist en volledig. 

Let op: De werken mogen nog niet zijn uitgevoerd, ofwel uitgevoerd in de drie maanden voor de aanvraag. Hierbij kijken we naar de factuurdatum.
De lening wordt uitbetaald op basis van gedetailleerde offerte én facturen.

Bij voorkeur mail je het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mét bijlagen naar energielening@igean.be. We bezorgen je een ontvangstbevestiging.

Indien je dit niet kan mailen, bezorg je het dossier volledig ingevuld en ondertekend op volgend adres:
IGEAN energielening
Doornaardstraat 60
2160 Wommelgem

Zorg ervoor dat je alle nodige bijlagen bijvoegt. Als je dossier volledig is, kunnen we dit sneller afwerken. 

Voor bijkomende informatie of ondersteuning kan u terecht bij het EnergieK loket in uw gemeente. U kan ook contact opnemen of een afspraak maken met IGEAN energielening op 03 350 08 25 of energielening@igean.be.