aanvraag renteloze lening

De kandidaat-kredietnemer stelt het aanvraagdossier samen. Neem eerst het reglement renteloze lening goed door.

Controleer dat u het juiste formulier gebruikt: het aanvraagformulier renteloze lening voor personen behorende tot de prioritaire doelgroep

U verzamelt ook de nodige bijlagen, en parafeert deze voor juist en volledig.

Let op: De werken mogen nog niet zijn uitgevoerd, ofwel uitgevoerd in de drie maanden voor de aanvraag. Hierbij kijken we naar de factuurdatum.

De lening wordt uitbetaald op basis van gedetailleerde offerte én facturen.

Bij voorkeur mailt u het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mét bijlagen naar energielening@igean.be. We bezorgen u een ontvangstbevestiging.

Indien u dit niet kan mailen, bezorgt u het dossier volledig ingevuld en ondertekend op volgend adres:
IGEAN energielening
Doornaardstraat 60
2160 Wommelgem

Zorg ervoor dat u alle nodige bijlagen bijvoegt. Als uw dossier volledig is, kunnen we dit sneller afwerken.