aanvraag renteloze lening

De kandidaat-kredietnemer stelt het aanvraagdossier samen. Neem eerst het reglement renteloze lening goed door.

Controleer dat je het juiste formulier gebruikt: het aanvraagformulier renteloze lening voor personen behorende tot de prioritaire doelgroep

Je verzamelt ook de nodige bijlagen, en parafeert deze voor juist en volledig.

Let op: De werken mogen nog niet uitgevoerd zijn, ofwel uitgevoerd in de drie maanden voor de aanvraag. Hierbij kijken we naar de factuurdatum.

De lening wordt uitbetaald op basis van gedetailleerde offerte én facturen.

Bij voorkeur mail je het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mét bijlagen naar energielening@igean.be. We bezorgen je een ontvangstbevestiging.

Indien je dit niet kan mailen, bezorg je het dossier volledig ingevuld en ondertekend op volgend adres:
IGEAN energielening
Doornaardstraat 60
2160 Wommelgem

Zorg ervoor dat je alle nodige bijlagen bijvoegt. Als jouw dossier volledig is, kunnen we dit sneller afwerken.