bedrag en afbetaling goedkope lening

Het maximale bedrag van de lening bedraagt 15.000 euro per woning en is nooit groter dan de investeringen zelf. Het minimale bedrag van de energielening is 1.250 euro.
Er worden geen dossierkosten aangerekend.

De terugbetalingstermijn voor de lening voor een niet-commerciële instelling of coöperatieve vennootschap (1%) bedraagt ten hoogste 120 maanden (10 jaar).


Een vervroegde terugbetaling is mogelijk, zonder dat een wederbeleggingsvergoeding wordt aangerekend. Zo kan je bijvoorbeeld, als je een premie voor de werken ontvangt, dit bedrag al onmiddellijk van de lening laten aftrekken.

Sinds 2017 kan je een energielening aanvragen in meerdere keren, op voorwaarde dat de optelsom van deze leningen het maximumbedrag van 15.000 euro niet overschrijdt.
Let op: als je een energielening lopende hebt die toegekend werd vóór 30.09.2017 , dien je deze eerst af te betalen, voordat je in het nieuwe systeem een nieuwe lening kan aanvragen.