bedrag en afbetaling goedkope lening

Het maximale bedrag van de lening bedraagt 15.000 euro per woning en is nooit groter dan de investeringen zelf. Het minimale bedrag van de energielening is 1.250 euro.
Er worden geen dossierkosten aangerekend.

De terugbetalingstermijn is afhankelijk van het systeem waarin u zit

  1. De terugbetalingstermijn voor de lening voor een niet-commerciële instelling of coöperatieve vennootschap (1%) hebben een looptijd van ten hoogste 120 maanden (10 jaar).


Een vervroegde terugbetaling is mogelijk, zonder dat een wederbeleggingsvergoeding wordt aangerekend. Zo kan u bijvoorbeeld, als u een premie voor de werken ontvangt, dit bedrag al onmiddellijk van de lening laten aftrekken.

Met het nieuwe systeem 2017 kan u meerdere keren een energielening aanvragen, op voorwaarde dat de optelsom van deze leningen het maximumbedrag van 15.000 euro niet overschrijdt.
Let op: als u een energielening toegekend vóór 30.09.2017 lopende hebt, dient u eerst deze lening af te betalen, voordat u in het nieuwe systeem een nieuwe lening kan aanvragen.