bedrag en afbetaling renteloze lening

Het maximale bedrag van de lening bedraagt 15.000 euro per woning en is nooit groter dan de investeringen zelf. Er worden geen dossierkosten aangerekend.

Het ontleende bedrag moet je terugbetalen in een termijn naar keuze, met een maximumtermijn van 10 jaar. Een vervroegde terugbetaling is mogelijk, zonder dat een wederbeleggingsvergoeding wordt aangerekend. Zo kan je bijvoorbeeld, als je een premie voor de werken ontvangt, dit bedrag al onmiddellijk van de lening laten aftrekken.

Daarnaast kan je meerdere keren een energielening aanvragen, op voorwaarde dat de optelsom van deze leningen het maximumbedrag van 15.000 euro niet overschrijdt.

Let op: als je een energielening toegekend vóór 30.09.2017 lopende hebt, moet je eerst deze lening afbetalen, voordat je in het nieuwe systeem een nieuwe lening kan aanvragen.

De totale intrestlast voor een renteloze lening is 0 euro.