bedrijventerreinen

Momenteel is er een grote vraag naar bijkomende gronden voor kleine en middelgrote bedrijven, terwijl het aanbod van zulke gronden beperkt is. Ook vanuit de hogere overheid wordt IGEAN dienstverlening aangesproken met de dringende vraag om het aanbod aan bedrijventerreinen uit te breiden.

Voor de ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen van maximaal 5 hectare kunnen gemeenten hun eigen prioriteiten los van de hogere overheden bepalen. De gemeenten kunnen voor de ontwikkeling van zulke bedrijventerreinen een beroep doen op IGEAN dienstverlening.

Maar ook voor de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen is IGEAN dienstverlening als intergemeentelijke vereniging ideaal geplaatst om een coördinerende rol op te nemen zodat de belangen en de prioriteiten van alle betrokken partijen aan bod kunnen komen.

Op vraag van betrokken gemeenten heeft IGEAN dienstverlening ook al een aantal keer bij private initiatieven die coördinerende rol op zich genomen en er mee zorg voor gedragen dat er een evenwichtige samenwerkingsovereenkomst werd bereikt tussen de private en de publieke partij.

ontwerp bedrijventerrein PAKO in Rumst
ontwerp bedrijventerrein PAKO in Rumst


Maar het is niet alleen van belang om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen; ook het duurzame beheer en het parkmanagement van bedrijventerreinen zijn heel belangrijk. IGEAN dienstverlening wil zich ook op die materie in de toekomst meer gaan toespitsen. Een aantal bestaande bedrijventerreinen zijn immers aan herstructurering en herinrichting toe. Bij zulke herinrichtingen kan in sommige gevallen opnieuw plaats voor bedrijven vrij komen, en dat is voor alle partijen voordelig.


bedrijventerrein De Kwikkaard in Zoersel
bedrijventerrein De Kwikkaard in Zoersel