directiecomité IGEAN dienstverlening

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van de intergemeentelijke vereniging en bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor. De raad van bestuur kan bepaalde bevoegdheden aan het directiecomité of aan één of meer van zijn leden delegeren.

Het directiecomité is als volgt samengesteld:

 • zes leden die verkozen zijn uit de vertegenwoordigers van de gemeenten volgens regionale spreiding, zodat er uit de noordelijke regio, het midden en de zuidelijke regio van het arrondissement Antwerpen telkens 2 vertegenwoordigers in het directiecomité zetelen
 • één lid van de stad Antwerpen
 • één lid dat is verkozen uit de vertegenwoordigers van de Provincie Antwerpen
 • de voorzitter van de raad van bestuur. Hij maakt altijd ook deel uit van het directiecomité.


Op 6 maart 2013 werden de nieuwe bestuurders aangesteld. Op 20 maart 2013 zal de raad van bestuur de nieuwe leden van het directiecomité kiezen.

Leden directiecomité IGEAN dienstverlening

 • Voorzitter directiecomité IGEAN dienstverlening  - stad Mortsel
 • Ondervoorzitter directiecomité IGEAN dienstverlening  - gemeente Brecht
 • Ondervoorzitter directiecomité IGEAN dienstverlening  - gemeente Aartselaar
 • Lid directiecomité IGEAN dienstverlening  - gemeente Stabroek
 • Lid directiecomité IGEAN dienstverlening  - stad Antwerpen
 • Lid directiecomité IGEAN dienstverlening  - gemeente Schelle
 • Lid directiecomité IGEAN dienstverlening  - provincie Antwerpen
 • Lid directiecomité IGEAN dienstverlening  - gemeente Wommelgem