info zwemlessen

Zwemlessen
In het zwembad van Pulderbos worden regelmatig zwemlessen georganiseerd. 


Omwille van de genomen maatregelen van de veiligheidsraad in de strijd tegen het corona-virus zullen de zwemlessen van het eerste trimester van het schooljaar 2020-2021 niet kunnen doorgaan.

Volgende cursussen voor kinderen worden ingericht op de vermelde dagen en uren:

 Cursus

Maandag 

Donderdag 

Vrijdag

Zaterdag

 Watergewenning


 18.00u-18.30u
 18.30u-19.00u

 17.30u-18.00u


 17.30u-18.00u


 08.30u-09.00u
 09.00u-09.30u
 09.30u-10.00u
 10.00u-10.30u
 Kleuterzwemmen


 19.00u-19.30u


 18.00u-18.30u 
 18.30u-19.00u

 18.00u-18.30u

 18.30u-19.00u

 

 10.30u-11.00u

 11.00u-11.30u

 11.30u-12.00u

 12.00u-12.30u
 Leren zwemmen

 18.00u-18.30u

 18.30u-19.00u

 19.00u-19.30u

 19.30u-20.00u


 17.30u-18.00u

 18.00u-18.30u

 18.30u-19.00u

 19.00u-19.30u


 17.30u-18.00u

 18.00u-18.30u

 18.30u-19.00u

 19.00u-19.30u

 

 09.00u-09.30u

 09.30u-10.00u

 10.00u-10.30u

 10.30u-11.00u

 11.00u-11.30u

 11.30u-12.00u

 Gevorderden
 brevet 25-400m
 18.00u-18.30u

 18.00u-18.30u

 18.30u-19.00u

 19.00u-19.30u
 17.30u-18.00u

 18.00u-18.30u

 
Gevorderden crawl & rugcrawl

 18.30u-19.00u 
 19.00u-19.30u

   18.30u-19.00u 
 19.00u-19.30u
 
 


Inhoud van de cursus
In welke groep hoort je kind thuis? Lees hieronder wat elk kind leert in de verschillende zwemcursussen. Op basis hiervan kan je bepalen in welke groep jouw kind thuishoort. Dat betekent dat als je uw kind wil inschrijven voor de cursus kleuterzwemmen, het alles moet kunnen van de cursus watergewenning.

1. Watergewenning

Je kind moet minstens 3 jaar zijn op het ogenblik dat de cursus start.

 • stappen of oversteken op allerlei manieren
 • bellen blazen
 • vlot kopje onder gaan
 • van de kant springen (met hulp)
 • als een ster op de buik drijven

2. Kleuterzwemmen
Je kind is 4 à 5 jaar.

 • pijlen zonder materiaal
 • springen in het zwembad zonder hulp
 • drijven op de rug en buik (± 3 sec.)
 • beenbeweging schoolslag

3. Leren zwemmen
Je kind is 5 à 6 jaar.

 • op de rug voortbewegen zonder materiaal (± 5 m.)
 • coördinatie armen en benen schoolslag met/zonder materiaal
 • 25 meter in het diep zwemmen met inspringen


4. Zwemmen voor gevorderden

Je kind is ouder dan 6 jaar.

 • schoolslag (brevet 25 meter of meer met aquatisch ademen)
 • crawl
 • rugcrawl
 • duiken in diep
 • naar bodem duiken


Attest op het einde van de cursus
Op het einde van de cursus zal elke deelnemer een attest krijgen van de lesgever waarop staat welke cursus volgende keer mag gevolgd worden. Dit attest bepaalt voor welke cursus jouw kind een volgende keer kan worden ingeschreven. Een inschrijving voor een hogere cursus dan het voorgestelde advies zal niet aanvaard worden.
Kinderen die nog geen attest hebben omdat ze nog nooit zwemles bij ons gevolgd hebben, zullen ingeschreven worden volgens hun leeftijd of op basis van attesten uitgereikt door andere zwembaden. Maak hiervan melding op het invulformulier.

Kostprijs - tarieven
Een lessenreeks voor kinderen omvat 10 lessen van een half uur en kost 35 euro voor inwoners van Zandhoven en Zoersel en 60 euro voor niet-inwoners van Zandhoven en Zoersel.

Inschrijving via internet
Om lange wachttijden aan het loket van de sportdienst te vermijden, gebeurt de inschrijving voor de zwemlessen via internet. Je hoeft dus niet naar de sportdienst te gaan.

Op de website van IGEAN zal hiervoor een inschrijvingsformulier beschikbaar zijn (in het menu aan de linkerkant). Je kan per formulier 4 personen van je gezin inschrijven. Gelieve ook per persoon 3 voorkeuren in dalende volgorde op te geven.
Als jouw inschrijving bij voorkeur samen met een andere inschrijving behandeld moet worden, dan kan je dit vermelden bij de opmerkingen onderaan het invulformulier. Wij proberen maximaal rekening te houden met jouw wensen, maar kunnen geen garanties geven.

Bevestiging en betaling
Ongeveer één week na uw inschrijving ontvang je een antwoord:

Als éen van jouw voorkeuren nog vrij was ontvang je een bevestiging van jouw inschrijving met de vraag het verschuldigde bedrag over te schrijven op de rekening van IGEAN op het nummer BE33 0910 1226 2546. Je inschrijving is pas definitief nadat het verschuldigde bedrag ook effectief betaald werd.

Opgelet: Je ontvangt vanaf nu enkel nog een e-mail met de bevestiging van de inschrijving. Er worden geen brieven meer gestuurd via de post.

Als geen van jouw voorkeuren nog vrij waren ontvang je hierover een boodschap en is er geen inschrijving.

Als je inschrijft en voor de aanvang van de lessenreeks niet verwittigt dat je niet zal deelnemen, dan blijft het volledige bedrag van de lessenreeks verschuldigd.

Verdere info
Voor alle verdere vragen kan je contact opnemen met IGEAN op 03/376.20.78.