inrichtingsstudies

De ordening van een gebied hoeft niet noodzakelijk te worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Voor sommige gebieden biedt de opmaak van een inrichtingsstudie een alternatief.

voorbeeld van een inrichtingsstudie
voorbeeld van een inrichtingsstudie


In een inrichtingsstudie worden aan de hand van verschillende ontwerpen de ruimtelijke mogelijkheden van een gebied afgetast en de inrichtingsprincipes van dat gebied vastgelegd. Een inrichtingsstudie kan verschillende vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld een inrichtingsplan voor een verkaveling, een landschapsstudie, een inrichtingsplan voor een recreatiezone enzovoort.