intergemeentelijke toets

Uit het overleg tussen de schepenen van onderwijs en de directies van de gemeenschappelijke basisscholen is in samenwerking met de regionale leden van de Gemeenschapsinspectie en het begeleidingsteam van het OVSG een intergemeentelijke toets gegroeid.

Daarbij wordt in alle klassen van het lager onderwijs dezelfde proef afgenomen met 10 vragen over een deelaspect uit de leerinhoud van wiskunde of moedertaal. Meer dan 6.000 leerlingen uit een 30-tal lagere scholen nemen deel aan de toets.

De resultaten van de toets, de correcte oplossingen, de eindterm, de foutenanalyse, eventuele bedenkingen, wenken en mogelijke remedies worden gebundeld in een evaluatierapport dat aan de schoolhoofden van de deelnemende scholen wordt bezorgd en toegelicht.

Daardoor beschikken de deelnemende scholen en de leerkrachten over een bijkomend objectief instrument om na te gaan of hun leerlingen de leerstof zeer goed, goed of minder goed begrepen hebben. De resultaten van de toets en de gebruikte aanpak worden samen met de inspecteurs van de Gemeenschapsinspectie beoordeeld.