Nieuws

nieuws - detail

TE KOOP: 3 nieuwbouwwoningen te Zoersel

IGEAN - verkaveling Zoersel, Kattenberg

De gemeente Zoersel biedt de mogelijkheid tot aankoop van een nieuwbouwwoning in het nieuwe woonproject aan de Kattenberg te Halle. Het betreft een privaat project met twaalf woningen rond een nieuw aangelegde doodlopende straat. Hiervan worden er drie verkocht binnen het kader van 'betaalbaar wonen'. Dit betekent dat het grondaandeel wordt verkocht van 80% van de marktwaarde. De woningen hebben elk een carport, drie slaapkamers en een woonoppervlakte van zo'n 170 m². Ze staan op het inplantingsplan aangeduid als loten 10, 11 en 12.

Er wordt bovendien de mogelijkheid geboden om een deel van de afwerking niet uit te voeren. Hierbij worden volgende werken niet uitgevoerd: plaatsen keuken, vloeren en muurtegels, binnendeuren, trapbekleding en - lening en aanleg van terras en oprit. Dit geeft een vermindering van de prijs op de constructies van 25.000 euro (excl. btw).

U vindt alle gedetailleerde informatie over het project op de website van de projectontwikkelaar:

https://debeerwonen.be/naam-project/ 


Voorwaarden


Kandidaat-kopers dienen immers aan enkele voorwaarden te voldoen:

   - Minstens 18 jaar oud zijn op 1 januari 2020

   - Geen andere woning of bouwgrond in eigendom hebben, of zich ertoe verbinden deze te    verkopen

   - Voldoen aan de inkomensvoorwaarde

   - In Zoersel wonen, gewoond hebben of werken


Indien u in één van deze woningen interesse heeft, dan dient u volgende documenten te bezorgen waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet:

   - Een kopie van uw identiteitskaart

   - Een eigendomsattest dat u kan bekomen op het Registratiekantoor te Antwerpen                      (rzsj.kantoor.antwerpen3@minfin.fed.be

   - Kopie aanslagbiljet directe belastingen, inkomsten 2018, aanslagjaar 2019

   - Een bewijs van woonst met vermelding van de woonhistoriek. U kan dit bekomen op de            dienst  bevolking van de gemeente. Indien u zich als koppel kandidaat stelt is het                      voldoende dat één van de partners aan deze voorwaarde voldoet.  Indien u in de                      gemeente werkt dient u de verklaring van de werkgever ingevuld te bezorgen.


Procedure

U bezorgt deze documenten aan IGEAN, per post naar Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, of per mail aan vastgoedtransacties@igean.be.

Indien u voldoet aan de voorwaarden, dan kan u overgaan tot aankoop van één van de drie woningen. U heeft hierbij vrije keuze voor zover de betrokken woning nog beschikbaar is. U dient vervolgens een aannemingsovereenkomst af te sluiten met de projectontwikkelaar voor de aankoop van het perceel en bouw van de woning volgens het lastenboek. 


Info

Hieronder vindt u de bijzondere verkoopsvoorwaarden, overzicht van de oppervlakten en verkoopprijzen van de loten, de omgevingsvergunning, het inplantingsplan, het lastenboek, het energiepakket en verklaring van de werkgever. Verdere info vindt u op hoger vermelde website van de projectontwikkelaar.

Wij vragen u deze informatie goed door te nemen.

Indien u hierover nog vragen heeft dan kan u contact opnemen met IGEAN op 03/350.08.20 of vastgoedtransacties@igean.be

Download
Datum van het bericht: 14-07-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht