Nieuws

nieuws - detail

TE KOOP: 9 bouwpercelen te Aartselaar - verkaveling Koekoekstraat

IGEAN verkoopt in opdracht van de gemeente Aartselaar 9 bouwpercelen in de verkaveling 'Koekoekstraat'. De verkaveling is gelegen in de doodlopende straat Edgard Tinellaan. De percelen hebben een oppervlakte die varieert tussen 240m² en 384m². Ze staan op het verkavelingsplan aangeduid als loten 1 t.e.m. 9. Het grotere lot 10 zal via Biddit worden verkocht. Hiervoor zal later nog een afzonderlijk bericht worden geplaatst.


Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een perceel, dient u:

- minstens 18 jaar te zijn op 1.01.2021

- geen andere woning in volle eigendom hebben, tenzij deze wordt verkocht

- te voldoen aan de inkomensvoorwaarden

- in Aartselaar wonen, er gewoond hebben of er werken.

U vindt de volledige omschrijving van de criteria in de bijzondere verkoopsvoorwaarden die u in bijlage vindt.

  

Indien u in één van deze percelen interesse heeft, dan dient u uiterlijk op 14 juni 2021 de vereiste documenten te bezorgen waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Deze documenten zijn:

- Een kopie van uw identiteitskaart

- Een eigendomsattest dat u kan bekomen op het Registratiekantoor te 2000 Antwerpen,  

  Italiëlei 4 bus 3

- Kopie aanslagbiljet directe belastingen inkomsten 2019, aanslagjaar 2020

- Een bewijs van woonst met vermelding van de woonhistoriek, dat u kan bekomen op de

  dienst bevolking van de gemeente. Indien u zich als koppel kandidaat stelt is het voldoende

  dat één van de partners aan deze voorwaarde voldoet. Het bewijs van tewerkstelling vindt u

  als bijlage. U kan dit afdrukken en door uw werkgever laten invullen.

U bezorgt deze documenten aan IGEAN, per post naar het adres Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, of per mail aan vastgoedtransacties@igean.be.


De toewijzing van de percelen vindt plaats op 2 juli 2021. De gunstig gerangschikte kandidaten worden hierop persoonlijk uitgenodigd. De kandidaat die het langst in de gemeente woont, gewoond heeft of werkt mag als eerste een perceel kiezen, en zo verder tot alle percelen zijn toegewezen.


Hieronder vindt u alle nodige informatie over de verkaveling. We vragen u uitdrukkelijk de bijzondere verkoopsvoorwaarden en de stedenbouwkundige voorschriften goed door te nemen. Indien u hierover nog vragen heeft of bijkomende informatie wenst, dan kan u contact opnemen met IGEAN op 03/350.08.20 of vastgoedtransacties@igean.be.

Download
Datum van het bericht: 03-05-2021
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht