Nieuws

nieuws - detail

Stabroek: verkaveling 'Schoem' - verkoop van 13 bouwpercelen

In opdracht van de gemeente Stabroek verkoopt IGEAN 13 bouwpercelen in de nieuwe verkaveling ‘SCHOEM' in Hoevenen. De percelen hebben een oppervlakte die varieert tussen 300m² en 500m². Deze kavels maken deel uit van een globaal project, met onder meer kavels voor woningbouw, een zone voor appartementen, een park, sociale woningen (bejaardenflats) en een ontmoetingscentrum.

 

Met de verkoop van deze 13 percelen (loten nrs. 1 tot en met 13) mikt de gemeente op jonge gezinnen die een band hebben met de gemeente (wonen, werken) en op deze plek hun droom willen waarmaken.

 

De wegenwerken voor deze verkaveling starten op 1 augustus 2018.

 

De verkoopvoorwaarden en de verkoopprijzen voor de kavels worden einde juni bekend gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich alvast melden op de website van IGEAN (www.igean.be/betaalbaarwonen). IGEAN bezorgt hen dan begin juli 2018 de nodige informatie.

 

Ben je geïnteresseerd ?

Hou dan alvast rekening met volgende planning:

-   Bekendmaken van de prijzen en de bijzondere verkoopvoorwaarden

-   Info-avond voor geïnteresseerden

-   Opening van de kandidatuurstellingen

-   Kandidaturen in te dienen tegen ten laatste

-   Toewijzing van de percelen

29.06.2018

2.07.2018

2.07.2018

14.09.2018

3.10.2018

 

De gemeente Stabroek en IGEAN nodigen u uit op de info-avond op maandag 2 juli 2018 om 19.00 uur in de aula van de school in de Eduard De Beukelaerlaan 2 (ingang Kerkstraat).  De advertentie kan u nalezen in bijlage.

Download
Datum van het bericht: 22-05-2018
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht