Nieuws

nieuws - detail

Wuustwezel - Achter d'Hoven: verkoop van 23 bouwpercelen

 

 

 

Het woonproject Achter d'Hoven in het centrum van Wuustwezel is een volledig nieuwe wijk die plaats zal bieden aan meer dan 160 gezinnen. IGEAN verkoopt in opdracht van de gemeente betaalbare bouwgronden gericht op jonge gezinnen uit Wuustwezel.

 

Inmiddels werden reeds 16 percelen toegewezen. Er worden nu opnieuw 23 percelen aangeboden, waarvan 10 percelen gelegen zijn aan het nieuwe buurtparkje van de wijk. De percelen hebben een oppervlakte die varieert tussen 163m² en 495m². 

 

Het woonproject Achter d'Hoven is uitgewerkt op basis van een beeldkwaliteitsplan, waarbij aandachtspunten als duurzaamheid, aangenaam wonen, zwakke weggebruiker en een  nieuw hart voor Wuustwezel centraal staan. Zo bevat de verkaveling een parkzone, 2 woonerven, 3 straten met zone-30 en verschillende nieuwe kerkwegels.

 

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een perceel, dient u:

- minstens 18 jaar te zijn op 1.01.2018

- geen andere woning of bouwgrond in eigendom hebben, of zich ertoe verbinden deze te  

  verkopen

- te voldoen aan de inkomensvoorwaarden

- minstens 5 jaar in Wuustwezel wonen, er in totaal minstens 10 jaar gewoond hebben of er

  minstens 5 jaar werken.

  

Indien u in één van deze percelen interesse heeft, dan dient u uiterlijk op 7 september 2018 de vereiste documenten te bezorgen waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Deze documenten zijn:

- Een kopie van uw identiteitskaart

- Een eigendomsattest dat u kan bekomen op het Registratiekantoor te 2000 Antwerpen,  

  Italiëlei 4 bus 3

- Kopie aanslagbiljet directe belastingen inkomsten 2014, aanslagjaar 2015

- Een bewijs van woonst met vermelding van de woonhistoriek, dat u kan bekomen op de

  dienst bevolking van de gemeente. Indien u zich als koppel kandidaat stelt is het voldoende

  dat één van de partners aan deze voorwaarde voldoet.

 

U bezorgt deze documenten aan IGEAN, per post naar het adres Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, of per mail aan vastgoedtransacties@igean.be.

 

De toewijzing van de percelen vindt plaats op 25 september 2018 om 20.00 u. De gunstig gerangschikte kandidaten worden hierop uitgenodigd. De kandidaat die het langst in de gemeente woont, gewoond heeft of werkt mag als eerste een perceel kiezen, en zo verder tot alle percelen zijn toegewezen.

 

We vragen u uitdrukkelijk de bijzondere verkoopsvoorwaarden, de verkoopprocedure en de stedenbouwkundige voorschriften goed door te nemen. Indien u hierover nog vragen heeft of bijkomende informatie wenst, dan kan u contact opnemen met IGEAN op 03/350.08.20 of vastgoedtransacties@igean.be.

Download
Datum van het bericht: 25-06-2018
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht