Nieuws

nieuws - detail

TE KOOP: bouwpercelen te Wuustwezel - verkaveling Achter d'Hoven


Het woonproject ‘Achter d’Hoven’ in het hart van Wuustwezel is een volledig nieuwe wijk die plaats zal bieden aan meer dan 160 gezinnen.  
De eerste woningen zijn volop in aanbouw waardoor de wijk nu duidelijk vorm begint te krijgen.

Aangenaam wonen

De bouwpercelen die worden aangeboden maken deel uit van een woonproject met in totaal 98 percelen, waarvan IGEAN er 50 verkoopt. Op heden werden reeds 26 percelen verkocht. Momenteel worden er 14 bouwpercelen aangeboden, met een oppervlakte die varieert tussen 300m² en 495m². 

Het woonproject Achter d'Hoven is uitgewerkt op basis van een beeldkwaliteitsplan, waarbij aandachtspunten als duurzaamheid, aangenaam wonen, zwakke weggebruikers en een nieuw hart voor Wuustwezel centraal staan. Zo bevat de verkaveling een parkzone, twee woonerven, drie straten met zone-30 en verschillende nieuwe kerkwegels.

Betaalbaar wonen

De gemeente wil met dit project in de eerste plaats mensen uit Wuustwezel de mogelijkheid bieden om een betaalbaar perceel bouwgrond aan te kopen.

Kandidaat-kopers dienen aan enkele voorwaarden te voldoen:

- minstens 18 jaar te zijn op 1 januari van het jaar dat de verkoopovereenkomst wordt ondertekend

- geen andere woning of bouwgrond in eigendom hebben, of zich ertoe verbinden deze te verkopen

- te voldoen aan de inkomensvoorwaarden

- in Wuustwezel wonen, gewoond hebben of er werken.

LET OP, voor 5 percelen is de voorwaarde op in Wuustwezel te wonen, gewoond te hebben of er werken NIET van toepassing. 

Interesse?

Indien u in één van de beschikbare bouwpercelen interesse heeft dan dient u volgende documenten te bezorgen waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet:

- Een kopie van uw identiteitskaart

- Een eigendomsattest dat u kan bekomen op het Registratiekantoor te 2000 Antwerpen,    Italiëlei 4 bus 3

- Kopie aanslagbiljet directe belastingen inkomsten 2014, aanslagjaar 2015

- Een bewijs van woonst met vermelding van de woonhistoriek, dat u kan bekomen op de dienst bevolking van de gemeente.

Indien u zich als koppel kandidaat stelt is het voldoende dat één van de partners aan deze voorwaarde voldoet.

U bezorgt deze documenten aan IGEAN, per post naar het adres Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, of per mail aan vastgoedtransacties@igean.be. Na nazicht en bevestiging door IGEAN dat u aan de voorwaarden voldoet, kan de verkoopovereenkomst worden ondertekend.

Informatie

Hieronder vindt u alle noodzakelijke documenten. We vragen u uitdrukkelijk de bijzondere verkoopsvoorwaarden, de verkoopprocedure en de stedenbouwkundige voorschriften goed door te nemen. Indien u hierover nog vragen heeft of bijkomende informatie wenst, dan kan u contact opnemen met IGEAN op 03/350 08 20 of vastgoedtransacties@igean.be

Download
Datum van het bericht: 08-01-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht