Nieuws

nieuws - detail

Projectzone Schoem (Hoevenen)

Op verzoek van het gemeentebestuur van Stabroek verkoopt IGEAN een projectgrond te Hoevenen. Deze ‘zone voor meergezinswoningen’ (7.265 m²) is een onderdeel van de ‘projectsite Schoem’, met hierin een nieuwe straat, een zone voor grondgebonden woningen (kavels), een park en een zone voor een ontmoetingscentrum. De projectgrond ligt uitermate gunstig, namelijk in een nieuwe wijk, vlakbij het centrum van de deelgemeente Hoevenen en tegen het achterliggende agrarisch gebied.

 

IGEAN doet hiertoe een oproep naar ontwikkelaars/promotoren om een kwalitatief project uit te werken. De projectontwikkelaar koopt hierbij de grond. Hij staat in voor het ontwerpen, het commercialiseren en het volledig realiseren van het project. Als eigenaar zal IGEAN de toewijzing van deze gronden organiseren en coördineren. De gemeente wordt betrokken bij de beoordeling van het kwalitatief karakter van de ingediende projectvoorstellen.

 

Het voorwerp van de oproep betreft het opmaken van een kwalitatief sterk concept, waarbij elementen als de architecturale kwaliteit, de inpassing in de omgeving, de kwaliteit van de omgevingsaanleg en de aandacht voor duurzaamheid belangrijke elementen vormen, samen met de prijs die projectontwikkelaar voor de grond zal bieden. Het project wordt toegewezen in twee rondes, waarbij voor de voor de tweede ronde geselecteerde kandidaten een tussenkomst in de ontwerpkosten wordt voorzien.

 

Het programma van eisen, met de planning en meer inlichtingen over het terrein en de bouwmogelijkheden, kan u hieronder downloaden, samen met:

  1. Het RUP Schoem: 3 documenten
  2. Verkavelingsvergunning, verkavelingsplan en voorschriften: 3 documenten
  3. Weginfrastructuur: plan
  4. Opmetingsplan projectzone: plan prekadastratie (Lot P1)
  5. Archeologienota en bodemattest

 

Indien u interesse hebt om op deze locatie een vastgoedproject te realiseren, aarzel dan niet om u kandidaat te stellen. Uw kandidatuur dient uiterlijk op dinsdag 16.10.2018 toe te komen bij IGEAN, t.a.v. Swa Silkens, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.

Download
Datum van het bericht: 12-09-2018
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht