Nieuws

nieuws - detail

gemeente Stabroek: verkoop van 8 bouwpercelen in de nieuwe verkaveling SCHOEM

In opdracht van de gemeente Stabroek verkoopt IGEAN bouwpercelen in de nieuwe verkaveling ‘SCHOEM' in Hoevenen. De percelen hebben een oppervlakte die varieert tussen 300m² en 500m². percelen.  Met de verkoop van deze percelen mikt de gemeente op jonge gezinnen die een band hebben met de gemeente (wonen, werken) en op deze plek hun droom willen waarmaken..

 

Inschrijven / kandidatuurstelling voor de eerste verkoopronde is niet langer mogelijk. De eerste percelen werden toegewezen op 3.10.2018.  Begin oktober worden hier de eerste kavels toegewezen.

 

In opdracht van de gemeente start IGEAN een tweede toewijzingsronde en dit voor de resterende kavels. De lotnummers en prijzen voor deze kavels worden op 4.10.2018 bekend gemaakt op de website van IGEAN. Deze kavels worden toegewezen op 17.10.2018.

 

Geïnteresseerd?

Dien uw kandidatuur in tegen ten laatste 5.10.2018. Uw kandidatuurstelling is enkel volledig met volgende documenten:

  • kopie identiteitskaart(en): voor- en achterzijde
  • eigendomsattest (te verkrijgen bij het registratiekantoor)
  • kopij van het aanslagbiljet personenbelasting 2017, inkomstenjaar 2016
  • wonen in de gemeente: attest van woonst (met historiek), te verkrijgen bij de dient bevolking van uw gemeentebestuur
  • werken in de gemeente (indien van toepassing, zie bijzondere verkoopvoorwaarden): een verklaring van de werkgever

  

Als bijlage vindt u:

  • de bijzondere verkoopsvoorwaarden
  • de stedenbouwkundige voorschriften
  • het verkavelingsplan
  • de verkoopprijzen

 

Voor bijkomende informatie kan u terecht op bij Jan Coelus op het nummer 03 350 08 06 of via jan.coelus@igean.be

Download
Datum van het bericht: 27-09-2018
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht