Nieuws

nieuws - detail

TE KOOP: 7 bouwpercelen te Brecht - verkaveling Waterhoeve - uitbreiding

 

 

 

IGEAN verkoopt in opdracht van de gemeente Brecht 7 bouwpercelen in de verkaveling 'Waterhoeve - uitbreiding' in het centrum van de gemeente. De percelen hebben een oppervlakte die varieert tussen 221m² en 509m². Ze staan op het verkavelingsplan aangeduid als loten 3 t.e.m. 9. De loten 1 en 2 worden niet door IGEAN verkocht.

 

Deze verkaveling is een uitbreiding van de verkaveling 'Waterhoeve' die IGEAN enkele jaren geleden reeds realiseerde. De percelen zijn gelegen aan een nieuw aangelegde doodlopende straat met een doorsteek voor voetgangers en fietsers naar de Schoolstraat.

 Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een perceel, dient u:

- minstens 18 jaar te zijn op 1.01.2019

- geen andere woning in volle eigendom hebben

- te voldoen aan de inkomensvoorwaarden

- minstens 5 jaar in Brecht wonen, er in totaal minstens 10 jaar gewoond hebben of er

  minstens 5 jaar werken.

  

Indien u in één van deze percelen interesse heeft, dan dient u uiterlijk op 20 september 2019 de vereiste documenten te bezorgen waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Deze documenten zijn:

- Een kopie van uw identiteitskaart

- Een eigendomsattest dat u kan bekomen op het Registratiekantoor te 2000 Antwerpen,  

  Italiëlei 4 bus 3

- Kopie aanslagbiljet directe belastingen inkomsten 2017, aanslagjaar 2018

- Een bewijs van woonst met vermelding van de woonhistoriek, dat u kan bekomen op de

  dienst bevolking van de gemeente. Indien u zich als koppel kandidaat stelt is het voldoende

  dat één van de partners aan deze voorwaarde voldoet. Het bewijs van tewerkstelling vindt u

  als bijlage. U kan dit afdrukken en door uw werkgever laten invullen.

 

U bezorgt deze documenten aan IGEAN, per post naar het adres Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, of per mail aan vastgoedtransacties@igean.be.

 

De toewijzing van de percelen vindt plaats in het najaar van 2019. De gunstig gerangschikte kandidaten worden hierop uitgenodigd. De kandidaat die het langst in de gemeente woont, gewoond heeft of werkt mag als eerste een perceel kiezen, en zo verder tot alle percelen zijn toegewezen.

 

Hieronder vindt u alle nodige informatie over de verkaveling. We vragen u uitdrukkelijk de bijzondere verkoopsvoorwaarden en de stedenbouwkundige voorschriften goed door te nemen. Indien u hierover nog vragen heeft of bijkomende informatie wenst, dan kan u contact opnemen met IGEAN op 03/350.08.20 of vastgoedtransacties@igean.be.

Download
Datum van het bericht: 04-07-2019
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht