Nieuws

nieuws - detail

Stabroek: verkoop van 4 bouwpercelen in de verkaveling Schoem

IGEAN - verkaveling Stabroek, Schoem

In opdracht van de gemeente Stabroek verkoopt IGEAN 4 bouwpercelen in de nieuwe verkaveling ‘SCHOEM' in Hoevenen.

De percelen hebben een oppervlakte van 300m² of 439m². 

Met de verkoop van deze percelen mikt de gemeente op jonge gezinnen die een band hebben met de gemeente (wonen, werken) en op deze plek hun droom willen waarmaken.

Geïnteresseerd?

Dien uw kandidatuur in vanaf 2.12.2019 en ten laatste tegen 18.03.2020. 

Uw kandidatuurstelling is enkel volledig met volgende documenten:

   - kopie identiteitskaart(en): voor- en achterzijde 
   - eigendomsattest (te verkrijgen bij het registratiekantoor) 
   - kopij van het aanslagbiljet personenbelasting 2017, inkomstenjaar 2016 
   - wonen in de gemeente: attest van woonst (met historiek), te verkrijgen bij de dient                 bevolking van uw gemeentebestuur 
   - werken in de gemeente (indien van toepassing, zie bijzondere verkoopvoorwaarden): een         verklaring van de werkgever


Als bijlage vindt u:

   - de bijzondere verkoopsvoorwaarden
   - de stedenbouwkundige voorschriften
   - het verkavelingsplan 
   - de verkoopprijzen


Na ontvangst hiervan zullen wij nagaan of u aan de voorwaarden voldoet.  Wanneer dit het geval is zal u worden uitgenodigd voor de toewijzing van de bouwpercelen op 29.04.2020.


Voor bijkomende informatie kan u terecht op bij Jan Coelus op het nummer 03 350 08 06 of via jan.coelus@igean.be

Download
Datum van het bericht: 17-01-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht