Nieuws

nieuws - detail

Schelle: oproep aan kandidaten voor een kwalitatieve woonontwikkeling

Op verzoek van het gemeentebestuur van Schelle verkoopt IGEAN een projectgrond aan de Frans Cretenlaan. De verkaveling Frans Cretenlaan 50-60 bestaat uit de aanleg van een nieuwe straat, een zone voor grondgebonden woningen (kavels) en een zone voor meergezinswoningen. De projectgrond is gunstig gelegen vlakbij het centrum van de gemeente en nabij de A12 Antwerpen-Brussel. Het station van Schelle bevindt zich op slechts 200 meter van de projectzone. 


Voor de realisatie van de zone voor meergezinswoningen doet IGEAN doet een oproep naar ontwikkelaars/promotoren om een kwalitatief project uit te werken. De projectontwikkelaar koopt hierbij de grond aan en staat in voor ontwerpen, het commercialiseren en het volledig realiseren van het project. Als eigenaar zal IGEAN de toewijzing van deze gronden organiseren en coördineren. De gemeente wordt betrokken bij de beoordeling van het kwalitatief karakter van de ingediende projectvoorstellen.


Het voorwerp van de oproep betreft het opmaken van een kwalitatief sterk concept, waarbij elementen als de architecturale kwaliteit, de inpassing in de omgeving, de kwaliteit van de omgevingsaanleg en de aandacht voor duurzaamheid belangrijke elementen vormen, samen met de prijs die projectontwikkelaar voor de grond zal bieden. Het project wordt toegewezen in drie rondes, waarbij een tussenkomst in de ontwerpkosten wordt voorzien voor de geselecteerde kandidaten voor de tweede ronde.


Het programma van eisen met de planning en meer inlichtingen over het terrein en de bouwmogelijkheden kan u hieronder downloaden, samen met deze bijlagen:


     a.   Referentielijst (in te vullen)
     b.    Overzicht oppervlakte per wooneenheid (in te vullen)
     c.    Foto’s van het projectgebied
     d.      1. Verkavelingsplan
              2. Stedenbouwkundige voorschriften
              3. Plannen aanleg wegenis
     e.    Verklaring op eer (in te vullen)


Indien u interesse hebt om op deze locatie een vastgoedproject te realiseren, aarzel dan niet om u kandidaat te stellen. Uw kandidatuur dient uiterlijk op woensdag 19.02.2020 toe te komen bij IGEAN, t.a.v. Ann Bruyninckx, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.

Download
Datum van het bericht: 14-01-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht