Nieuws

nieuws - detail

Schelle - verkoop van 4 percelen in de verkaveling Frans Cretenlaan 50-60

IGEAN - verkaveling Schelle, Frans Cretenlaan

In opdracht van de gemeente Schelle verkoopt IGEAN 4 bouwpercelen in een nieuwe verkaveling aan de Frans Cretenlaan 50-60. De percelen hebben een oppervlakte van 160 m² tot 176 m². 

Met de verkoop van deze percelen mikt de gemeente op jonge gezinnen die een band hebben met de gemeente (wonen, werken) en op deze plek een gezinswoning willen bouwen. 

Geïnteresseerden hebben ook de mogelijkheid om een perceel landbouwgrond aan te kopen aan de overzijde van de woningen. 

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een perceel, dient u:

   - Minstens 18 jaar oud zijn op 1 januari 2020,
   - Op het moment van de toewijzing wonen in de gemeente,
   - Of in de periode vóór de toewijzing de laatste 10 jaar in de gemeente gewoond hebben, 
   - Of 5 jaar of meer in de gemeente Schelle werken


De band met de gemeente wordt aangetoond met een bewijs van woonst met vermelding van woonhistoriek, af te halen op de dienst ‘Bevolking’ van de gemeente, of een verklaring van uw werkgever. Indien personen zich samen kandidaat stellen dient één van beide partners aan deze voorwaarden te voldoen.


Indien u in één van deze percelen interesse heeft, dan dient u uiterlijk op 1 september 2020 de vereiste documenten te bezorgen waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Deze documenten zijn:

   - Kopie identiteitskaart(en): voor- en achterzijde 
   - Een bewijs van woonst met vermelding van woonhistoriek, dat u kan bekomen op de dienst       bevolking van de gemeente. Indien u zich als koppel kandidaat stelt is het voldoende dat           één van de partners aan deze voorwaarde voldoet. Het bewijs van tewerkstelling vindt u als       bijlage. U kan dit afdrukken en door uw werkgever laten invullen.
   


Indien u een bod wenst te doen voor aankoop: aparte enveloppe met enkel het opschrift ‘’BOD: FRANS CRETENLAAN’’ zonder naam of lotnummer met daarin het volledig ingevulde biedingsformulier.


U bezorgt deze documenten aan IGEAN, per post naar het adres Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.


Opening van biedingen op 15 september 2020

   - Hier worden de biedingen afgeroepen per perceel.

   - De kandidaat met het hoogste bod kan de belofte tot aankoop ondertekenen.


Hieronder vindt u alle nodige informatie over de verkaveling en te bezorgen documenten. We vragen u uitdrukkelijk de bijzondere verkoopsvoorwaarden en de stedenbouwkundige voorschriften goed door te nemen. Indien u hierover nog vragen heeft of bijkomende informatie wenst, dan kan u contact opnemen met IGEAN op 0491/34.43.73 of vastgoedtransacties@igean.be.


Na ontvangst van alle documenten zullen wij nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. Wanneer dit het geval is zal uw bieding behandeld worden bij de opening van biedingen.


Belangrijke informatie:
alle percelen worden verkocht onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling. De notariële akte van de percelen wordt verleden na het ontvangen van voormelde omgevingsvergunning. De verkoper is in geen geval gehouden tot schadevergoeding indien de omgevingsvergunning later wordt verkregen.


Als bijlage vindt u:

   - De belofte van aankoop
   - Het bewijs van tewerkstelling
   - Het biedingsformulier
   - De bijzondere verkoopsvoorwaarden
   - De minimale verkoopprijzen
   - De stedenbouwkundige voorschriften
   - Het verkavelingsplan

Download
Datum van het bericht: 09-06-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht