Nieuws

nieuws - detail

Brecht: openbaar onderzoek rooilijn- en onteigeningsplan 'fietspad Kloosterstraat

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK  VOORLOPIGE VASTSTELLING ROOILIJN- EN ONTEIGENINGSPLAN

Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 14 mei 2020 heeft beraadslaagd over de voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan ‘fietspad Kloosterstraat’, met betrekking op volgende percelen: Brecht, 4de afdeling, sectie B, nummers 99C, 76C, 186F, 186G, 100B, 100K, 102F, 102G, 102D, 103A, 103B, 103C, 103D, 104P, 104M, 104F, 104G, 353D, 353B, 354A, 354B, 349M, 349K, 356F, 356H, 356K, 358H, 358G, 358D, 359A, 359B, 360A, 361C, 361B, 489E, 488E, 80T, 83R, 81H, 81G, 81K, 83V, 88C, 88D, 87F, 79D, 79C, 77F, 77E, 77G, 66E, 66B, 64D, 64E, 64B, 61E, 720F, 727A, 728C, 728B, 729D, 731E, 732G, 735G, 735A, 735F, 736B, 748B, 749D, 749E, 750A, 751C, 751B, 485A, 485G, 485H, 485C, 485D, 494C, 496E en 496F voor de aanleg van een fietspad en rioleringswerkzaamheden.

Over deze voorlopige vaststelling wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Het volledige dossier ligt van 15 juni 2020 tot en met 14 augustus 2020 ter inzage bij de dienst Omgeving op het gemeentehuis van Brecht (Gemeentepark 1 te 2960 Brecht).

U kan telefonisch een afspraak het nummer 0800 3 2960. Het dossier kan ook geraadpleegd worden via de website van de gemeente (www.brecht.be).

U kan een bezwaar of een advies overmaken. Dit moet uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek tegen ontvangstbewijs worden afgegeven of aangetekend worden verzonden gericht aan de dienst Omgeving op volgend adres: Dienst Omgeving, Gemeentepark 1, 2960 Brecht.

Download
Datum van het bericht: 08-06-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht