Nieuws

nieuws - detail

AARTSELAAR - realisatie woonproject op de site Buerstedelei 35 - 37

Op verzoek van het gemeentebestuur van AARTSELAAR staat IGEAN in voor de verkoop van een projectgrond in de Buerstedelei 35-37. De Buerstedelei maakt deel uit van een residentiële woonwijk tussen de Boomse Steenweg (A12), de Helststraat en de  Cleydaellaan. Deze gronden zijn uitermate gunstig gelegen op 10 km. van de Antwerpse Grote Markt en vlak bij meerdere invalswegen en openbaar vervoer. Winkels en scholen liggen binnen een straal van 2 km. van de site.

Kernwoorden: wonen in het groen - eengezinswoningen en appartementen - vraag naar een kwalitatief sterk woonconcept - aandacht voor duurzaamheid 

 

IGEAN - Aartselaar Buerstedelei

Voor deze realisatie van meergezinswoningen, eengezinswoningen en publiek groen, roept IGEAN ontwikkelaars/promotoren op zich kandidaat te stellen om daarop een kwalitatief project uit te werken. De projectontwikkelaar koopt hierbij de grond aan en staat in voor ontwerpen, het commercialiseren en het volledig realiseren van het project. IGEAN zal de toewijzing van deze gronden organiseren en coördineren. Externe deskundigen zowel als vertegenwoordigers van de gemeente worden betrokken bij de beoordeling van het kwalitatief karakter van de ingediende projectvoorstellen.

Het voorwerp van de oproep betreft het opmaken van een kwalitatief sterk concept, waarbij elementen als de architecturale kwaliteit, de inpassing in de omgeving, de kwaliteit van de omgevingsaanleg en de aandacht voor duurzaamheid belangrijke elementen vormen, samen met de prijs die projectontwikkelaar voor de grond zal bieden. Het project wordt toegewezen in drie rondes, waarbij een tussenkomst in de ontwerpkosten wordt voorzien voor de geselecteerde kandidaten voor de tweede ronde.

Het programma van eisen met de planning en meer inlichtingen over het terrein en de bouwmogelijkheden kan u hieronder downloaden, samen met deze bijlagen:

     a.   Programma van eisen
     b.   bijlage a - opmetingsplan (PDF)
     c.   bijlage b - referentielijst (WORD, in te vullen)
     d.   bijlage c - NVO (Excel, in te vullen)
     e.   bijlage d - Verklaring op eer (PDF, in te vullen)


Indien u interesse hebt om op deze locatie een vastgoedproject te realiseren, aarzel dan niet om u kandidaat te stellen. Uw kandidatuur dient uiterlijk op donderdag 1.10.2020 toe te komen bij IGEAN, t.a.v. Swa Silkens, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem.

Zou het niet lukken om de bestanden te downloaden, klik dan hier door voor een WeTransfer-versie!

Download
Datum van het bericht: 28-08-2020
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht