Nieuws

nieuws - detail

IGEAN ondersteunt besturen bij handhaving ruimtelijke ordening

Onze besturen hechten veel belang aan een degelijk ruimtelijk beleid, maar ook inwoners verwachten van hun bestuur dat stedenbouwkundige overtredingen aangepakt worden.

IGEAN biedt daarom de nodige ondersteuning aan de lokale besturen bij de praktische handhaving van de regelgeving. In de eerste plaats sensibiliseren we en streven we naar een vrijwillig herstel door de overtreder. Indien dit niet lukt, kunnen maatregelen tot herstel worden opgelegd die de situatie opnieuw aligneren met de voorschriften én voor harmonie in het straatbeeld zorgen.

We werken in dit kader nauw samen met de lokale politie, het Vlaams Gewest en het Parket. Deze laatsten kunnen eveneens tot sanctionering van de overtreding overgaan.

IGEAN - handhaving ruimtelijke ordening

Datum van het bericht: 05-01-2021
Ga naar het huidig nieuwsoverzicht