opdracht

IGEAN dienstverlening is een intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling voor alle gemeenten in het arrondissement Antwerpen.

Concreet houdt dat in dat IGEAN dienstverlening in overleg met de gemeenten aan een doelmatig grondbeleid werkt door woningen en gronden aan te kopen, ze bouwrijp te maken en ter beschikking te stellen. Verder werkt de intergemeentelijke vereniging aan een huisvestingspolitiek door het aankopen, gezond maken, ontwerpen en bouwen van woningen en woonwijken. 

Daarnaast ontwikkelt IGEAN dienstverlening ook bedrijventerreinen, bevordert ze het ecologische beleid en het sociale welzijn en ondersteunt ze de gemeentelijke dienstverlening. Ook projecten in verband met ruimtelijke ordening, stedenbouw en verkeer behoren tot het takenpakket van de vereniging.

IGEAN dienstverlening heeft het statuut van een dienstverlenende vereniging. Dat betekent dat ze steeds op basis van contracten werkt. Bij de uitvoering van haar taken past IGEAN dienstverlening altijd de volgende basisprincipes toe:

  1. IGEAN dienstverlening werkt alleen op vraag van de aangesloten gemeenten
  2. IGEAN dienstverlening kan volgens haar statuten geen werkingskosten aan haar leden vragen
  3. IGEAN dienstverlening voert alles uit wat de aangesloten gemeenten vragen, zolang dat volgens haar statuten en door de wet toegelaten is
  4. IGEAN dienstverlening kan alleen bij de aangesloten leden werken uitvoeren of gronden aankopen of verkopen als de betrokken gemeente daarmee akkoord gaat
  5. Als een gemeente zich bij IGEAN dienstverlening aansluit, betekent dat alleen dat de aangesloten gemeenten gebruik kunnen maken van de diensten die IGEAN dienstverlening volgens haar statuten kan aanbieden.


IGEAN dienstverlening heeft niet het doel om winst te maken. Voor elk project worden enkel de werkelijk gemaakte kosten aan de gemeenten doorgerekend. Nu de gemeentelijke begrotingen steeds meer onder druk komen te staan, is die werking aan kostprijs heel belangrijk.

Klik hier voor de statuten van IGEAN dienstverlening.
Klik hier voor de oprichtingsakte van IGEAN dienstverlening.

IGEAN dienstverlening respecteert de privacy. U kan hier de 'Beleidsverklaring voor informatieveiligheid' raadplegen.