organisatie

IGEAN dienstverlening is er door en voor de gemeenten. Dat blijkt ook in de doelstellingen en de samenstelling van de bestuursorganen van de intergemeentelijke vereniging. IGEAN dienstverlening handelt steeds in het belang van de aangesloten besturen. Zowel in de raad van bestuur als in het directiecomité van de intergemeentelijke vereniging zijn de aangesloten besturen vertegenwoordigd.

In dit deel van de website vindt u meer informatie over de doelstellingen, de historiek, de interne structuur en de bestuursorganen van IGEAN dienstverlening.

Indien u nog meer informatie wenst, kunt u onder dit menu-item ook het jaarverslag raadplegen.