overzichtslijst IGEAN dienstverlening

De 'overzichtslijst' is een beknopt verslag met de agendapunten van een bestuursvergadering. Deze lijst wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid, die daarna verdere documentatie kan opvragen voor nader onderzoek. 

De overzichtslijst van de meest recente bestuursvergaderingen van IGEAN dienstverlening kan u ook terugvinden op deze pagina:

Overzichtslijst Raad van Bestuur