Procedure CA

Wat is een conformiteitsattest?
Een conformiteitsattest is een officieel document. Het geeft aan of de woning voldoet aan de gewenste veiligheids- en kwaliteitseisen volgens de Vlaamse Wooncode.

Is het attest verplicht?
Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning tenzij de gemeente het via een gemeentelijke verordening wel verplicht. Maar met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen.

Aanvraag bij het woonloket
De aanvraag voor een conformiteitsattest (CA) gebeurt steeds door de verhuurder van de woning. De verhuurder vraagt het CA aan via het aanvraagformulier bij het woonloket/ wooninfopunt van de gemeente of via ons digitaal aanvraagformulier.

Afspraak maken
De woningonderzoeker (van IGEAN) maakt een afspraak met de huurder van de woning. De verhuurder wordt al dan niet op de hoogte gebracht van het woningonderzoek? (afhankelijk wat de verhuurder heeft aangegeven)

Indien de woning nog leegstaat, wordt er getracht zo snel mogelijk een onderzoek in te plannen en spreekt de onderzoeker af met de verhuurder.

Conformiteitsonderzoek uitvoeren
De woningcontroleur voert een woningonderzoek ter plaatse uit. De kwaliteit van de woning wordt gecontroleerd aan de normen van de Vlaamse Wooncode. Aan de hand van een checklist kan de woningonderzoeker nagaan of alle categorieën onderzocht zijn. De bevindingen worden tijdens de woningcontrole genoteerd en er worden foto’s genomen van de toestand van de woning. Er worden zowel overzichtsfoto’s, als detailfoto’s genomen.

Wanneer de verhuurder aanwezig is tijdens het onderzoek, kunnen bepaalde gebreken al ter plaatse besproken worden.

Opmaken fotoverslag of technisch verslag
De onderzoeker maakt een overzicht met de vastgestelde gebreken. De gebreken worden opgenomen in een fotoverslag. Een fotoverslag geeft een duidelijk beeld van de vastgestelde gebreken naar de eigenaar toe. In het fotoverslag wordt geen uitspraak gedaan over de oorzaak van het gebrek. In het fotoverslag wordt wel advies gegeven over de mogelijke herstellingen/verbeteringen. In het fotoverslag wordt niet aangegeven wat de meest doorslaggevende gebreken zijn. In een bespreking met de eigenaar kunnen de strafpunten wel meegegeven worden.

Het fotoverslag wordt bezorgd aan de eigenaar/verhuurder. Er wordt hem een redelijke termijn van 3 maanden voorgesteld om de gebreken op te lossen. Nadien wordt er een hercontrole gepland.

Nadien wordt Het technisch verslag  aan de huisvestingsambtenaar bezorgd. De huisvestingsambtenaar maakt het CA op en laat het document ondertekenen door de burgemeester. De huisvestingsambtenaar bezorgt het ondertekende conformiteitsattest aan de eigenaar, Wonen-Vlaanderen en IGEAN.

Enkel de gemeente kan een conformiteitsattest afleveren. Het document moet steeds ondertekend zijn door de burgemeester (of plaatsvervanger).

Voor meer informatie kan je steeds terecht op deze website.