Procedure ongeschikt-onbewoonbaar

De procedure Ongeschikt Onbewoonbaar start meestal vanuit een klacht over de woningkwaliteit van de bewoner. Maar in principe kan elke belanghebbende de procedure opstarten: gemeente, OCMW, wijkagent, SHM, …

Aanvraag bij het woonloket
De aanvraag voor de opstart van de procedure gebeurt bij het woonloket van de gemeente.
De medewerker van het loket vraagt steeds na of de eigenaar op de hoogte is van de vernoemde problemen en tracht de eigenaar toch nog op de hoogte te stellen van de klachten.

Aanvraag naar IGEAN
De volledige aanvraag wordt bezorgd aan IGEAN. Een woningcontroleur zal het onderzoek uitvoeren.

Afspraak maken
De woningonderzoeker maakt een afspraak met de bewoner van de woning voor een woningonderzoek. De eigenaar wordt in principe niet uitgenodigd voor het woningonderzoek. 

Vooronderzoek uitvoeren
De woningcontroleur voert een vooronderzoek uit in de betreffende woning. De gebreken worden afgetoetst aan de hand van een checklist op basis van de Vlaamse Wooncode.
De checklist is een leidraad voor het voeren van het woningonderzoek, zodat er niets wordt vergeten. De bevindingen worden genoteerd en er worden VEEL foto’s genomen van de toestand van de woning. Er worden zowel overzichtsfoto’s, als detailfoto’s genomen.

De woningcontroleur doet op het moment van het vooronderzoek geen uitspraak over de toestand van de woning.

Opmaken fotoverslag
Na het onderzoek ter plaatse maakt de woningonderzoeker een fotoverslag op. De onderzoeker gebruikt hiervoor het standaard sjabloon voor de opmaak van een fotoverslag.
In het fotoverslag wordt de toestand van de bewoning aangegeven.
De woningcontroleur doet nooit een uitspraak over de oorzaak van de gebreken.

Het fotoverslag wordt bezorgd aan de huisvestingsambtenaar van de gemeente. In overleg met de huisvestingsambtenaar wordt er afgesproken of de procedure OO effectief wordt opgestart bij Wonen-Vlaanderen.

Wordt de procedure OO opgestart, dan wordt het fotoverslag bezorgd aan Wonen-Vlaanderen via het meldpunt woningkwaliteit.

Wordt de procedure OO niet opgestart, dan wordt het fotoverslag bezorgd aan de eigenaar met de vraag de gebreken te herstellen. 

Voor meer informatie kunt u hier terecht.