woonkwaliteit

Samen met de gemeenten stellen we de kwaliteit van (huur)woningen voorop. De gemeenten willen samen met IGEAN de eigenaar-verhuurder van een huurwoning aanzetten om de woning te verbeteren. Want iedereen heeft recht op kwaliteitsvol wonen. Daarom dient iedere woning aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen te voldoen. Deze normen zijn opgenomen in de Vlaamse Wooncode.

Huurders

Huur je een woning met gebreken? 
Via deze pagina kan je op de website van Wonen-Vlaanderen nagaan welke stappen je kan ondernemen.
Vraag je woningonderzoek aan bij het woonloket van je gemeente.

Daarnaast kan de huurdersbond je helpen om geschillen met je verhuurder op te lossen en het dossier op te volgen. Meer informatie kan je hier vinden. 


Verhuurders

Heb je vragen over de kwaliteit van een woning die je verhuurt?
Via deze link kan je nagaan of de huurwoning in orde is.
Met een conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders aantonen dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen.
Vraag hier je conformiteitsattest* aan.

Verder kan je je ook laten bijstaan door 'Verenigde Eigenaars', voorheen het Algemeen Eigenaars- en Mede-Eigenaarssyndicaat en het Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond.

 
Voor verdere vragen kan je ook steeds terecht bij de gemeentelijke huisvestingsambtenaar.*De kosten voor een conformiteitsattest bedragen maximaal €62,50