projecten

De dienst projecten is gegroeid vanuit de behoefte van de intergemeentelijke vereniging zelf. Om grondbeleidsprojecten zoals verkavelingen en bedrijventerreinen te kunnen uitwerken, was er een afdeling nodig om de volledige uitvoeringsdossiers voor de infrastructuur- en omgevingswerken te kunnen opmaken. De dienst bereidt de stedenbouwkundige aanvragen voor, voert de aanbestedingsprocedure en volgt de werken op tot de definitieve oplevering. Concreet gaat het doorgaans om de aanleg van wegen en rioleringen, nutsleidingen en de groenaanleg van het openbare domein. De kostprijs van die werkzaamheden wordt verrekend in de verkoopprijs van de grond.


De dienst voert ook opdrachten uit en maakt uitvoeringsdossiers op voor projecten van IGEAN milieu & veiligheid zoals het herinrichten van containerparken en infrastructuur- en bouwwerken op de verschillende overslag- en afvalverwerkingssites.

fietspad Essensesteenweg in Brasschaat  plan sportterreinen 't Kattegat in Wuustwezel
fietspad Essensesteenweg in Brasschaat      sportterreinen 't Kattegat in Wuustwezel


De dienst projecten treedt eveneens op als studiebureau voor opdrachten die vanuit de aangesloten besturen worden aangeleverd. Het gaat onder meer om weg- en rioleringswerken, de herinrichting van dorpskernen, de aanleg van voet- en fietspaden, omgevingswerken rond openbare gebouwen, de aanleg van sport- en speelterreinen, de opmaak van plaatsbeschrijvingen en de coördinatie van grondonderzoeken.

Voor alle opmetingen voor de infrastructuur- en bouwwerken beschikt de dienst projecten over een beëdigd landmeter. Hij maakt onteigeningsplannen, opmetingsplannen en rooilijnplannen op, paalt gronden af en zet bouwlijnen en wegeniswerken uit.

plan parking Molenbergstraat parking Molenbergstraat
parking Molenbergstraat

herinrichting dorpskern Wommelgem herinrichting dorpskern Wommelgem
herinrichting dorpskern Wommelgem