renteloze lening

IGEAN energielening

 • IGEAN energielening
  Doornaardstraat 60
  2160 Wommelgem

 • tel. 03 350 08 11
 • fax 03 353 34 10
 • mail ons
 • Openingsuren kantoor:

  Bij voorkeur op afspraak elke werkdag van 9u tot 16u.

  Let op: geld lenen kost ook geld.

De renteloze lening is beschikbaar voor de 'prioritaire doelgroep' en voor eigenaars die hun woning aan een erkend SVK verhuren:

1. De bijzondere renteloze lening voor particulieren voor de ‘prioritaire doelgroep’
De 'prioritaire doelgroep' zijn personen die tot één of meer van volgende categorieën horen:

 1. beschermde afnemers, of iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten. Op http://www.energiesparen.be/sociaal/beschermd/wie staan de categorieën opgesomd van personen die gebruik kunnen maken van de voordelen van ‘beschermde afnemers’. De aanvrager moet kunnen bewijzen dat zij of minstens één andere persoon die onder hetzelfde dak leeft, behoort tot een van de opgesomde categorieën.
 2. de natuurlijke personen die aan de voorwaarden voldoen om een verwarmingstoelage te ontvangen, die wordt toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn vermeld in titel 10, hoofdstuk 3 van de programmawet van 22 december 2008;
 3. personen waarvan het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het derde jaar dat aan de aanvraagdatum voorafgaat, in voorkomend geval verhoogd met het inkomen van de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, niet meer bedraagt dan een jaarlijks te indexeren bedrag.
  Dus: voor aanvragen 2017   —› inkomen van 2014, aanslagjaar 2015
  Let op: anders dan bij bepaalde premies is dit een vaste inkomensgrens die niet verhoogd met personen ten laste.Voor de aanvragen 2017 bedraagt dit maximum inkomen 30.060 euro.

Volgende documenten zijn nodig om deze lening aan te vragen:

 

2. De renteloze lening voor de SVK-verhuurder
De 'SVK-verhuurder' is een particulier die de woning waarin hij de werken wilt uitvoeren, verhuurt aan een door het Vlaamse gewest erkend SVK.

Volgende documenten zijn nodig om deze lening aan te vragen:

De contactgegevens van de SVK’s vindt u op hun website.
Let op
: deze lening kan niet meer worden toegekende vanaf 1.01.2019.


In het menu aan de linkerkant vindt u alle nodige informatie over de voorwaarden, de toegelaten werken, het bedrag van de lening en de afbetaling, alsook de nodige documenten voor de aanvraag van de lening.

U kan hier het volledige reglement van de renteloze lening downloaden. Dit reglement bevat alle gedetailleerde informatie over de werkwijze van de lening.

Voor bijkomende informatie of ondersteuning kan u terecht bij de huisvestings- of duurzaamheidsambtenaar van uw gemeente. U kan ook contact opnemen of een afspraak maken met IGEAN energielening.