ruimtelijke planning

De dienst ruimtelijke planning en studies voert in opdracht van de aangesloten gemeentebesturen verschillende opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke planning en mobiliteit, zoals de opmaak van ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige ontwerpen en mobiliteitsplannen. Verder ondersteunt ze de gemeenten met technische, juridische, verkeerskundige en stedenbouwkundige adviezen.

Om deze taken op een deskundige, efficiënte en vernieuwende manier aan te pakken, beschikt de dienst ruimtelijke planning en studies over een multidisciplinair team van ruimtelijke planners, tekenaars, landmeters¬†en GIS-deskundigen (GIS, of Geografische Informatie Systeem is een databank met allerhande gegevens over geografische gebieden).