structuurplannen

Een structuurplan is een beleidsdocument dat het kader vormt voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gemeente.

Sinds 1999 zijn gemeenten verplicht een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op te maken. De dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening van IGEAN dienstverlening heeft de voorbije jaren structuurplannen opgemaakt voor de gemeenten Boechout, Brasschaat, Hove, Kapellen, Lint, Ranst, Rumst, Schelle, Wijnegem, Wuustwezel en Zoersel.

Die structuurplannen werden ondertussen definitief goedgekeurd door de provincie Antwerpen. De dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening maakt nu gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) op waarin de verschillende opties van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen worden uitgewerkt. De dienst ondersteunt de gemeenten ook bij de actualisering van hun ruimtelijk structuurplan.

voorbeeld van een structuurplan
voorbeeld van een structuurplan