types projecten

Verkaveling of bouwproject in eigen beheer
In het verleden heeft IGEAN dienstverlening zich vooral toegelegd op verkavelingen voor betaalbaar wonen. IGEAN dienstverlening vraagt daarvoor de verkavelingsvergunning aan, legt de wegen aan en legt de bijzondere verkoopsvoorwaarden van de verkaveling vast. Daarna worden de bouwpercelen rechtstreeks aan particulieren verkocht.

IGEAN dienstverlening krijgt ook steeds vaker de opdracht van gemeentebesturen om gebouwen en andere onroerende goederen aan te kopen om de omgeving te saneren en het straatbeeld te herstellen en te verfraaien. Na de afbraak van de gebouwen komen er op die manier nieuwe bouwgronden vrij voor huizen of appartementen.

Het gemeentebestuur kan de bouwprojecten door IGEAN dienstverlening zelf laten uitvoeren. IGEAN dienstverlening neemt dan de zorg op zich voor de architectuur, de opvolging van de werf en de verkoop van de woningen.

Realisatie van een verkaveling of woonproject in samenwerking met private partner (PPS)
Niet alleen bij kleine saneringsprojecten, maar ook voor de uitbouw van woonprojecten op grotere schaal of verkavelingen werkt IGEAN dienstverlening soms samen met een aannemer, een projectontwikkelaar of een bouwpromotor.

IGEAN dienstverlening zorgt er dan altijd voor dat de gemeente en IGEAN dienstverlening de controle blijven houden op het verloop en de vormgeving van het project, en dat er een termijn wordt vastgelegd waarbinnen het project moet worden afgewerkt.

Realisatie van projecten in samenwerking met publieke partner
Sinds kort ontwikkelt IGEAN dienstverlening ook een aantal projecten in samenwerking met publieke partners uit de huisvestingssector zoals sociale huisvestingsmaatschappijen en OCMW's.