ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt om de visie en de doelstellingen van het structuurplan te concretiseren.

Het plan legt de bodembestemming van een gebied vast (bijvoorbeeld groengebied, ambachtelijke zone, woongebied enzovoort) en bevat ook voorschriften voor de inrichting en het beheer van het gebied. Zo wordt voor de percelen binnen het RUP bepaald wat er toegelaten is en wat niet.

RUP Leeuwerik in Brecht  ontwerpschets RUP Leeuwerik in Brecht
RUP Leeuwerik in Brecht                                        ontwerpschets RUP Leeuwerik


Niet alle voorschriften in het RUP worden in detail uitgewerkt. Zo blijft er nog ruimte voor interpretatie voor de stedenbouwkundige ambtenaar, die elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet toetsen aan de bepalingen van het RUP.