varia

Op vraag van de aangesloten gemeenten voert IGEAN dienstverlening een aantal heel uiteenlopende taken uit waarbij de intergemeentelijke samenwerking een duidelijke meerwaarde oplevert. In dit deel van de site worden enkele van deze projecten voorgesteld.

Het gaat onder meer over de uitbating van het zwembad te Pulderbos, het organiseren van de intergemeentelijke toets voor de basisscholen en de uitbating van het domein De Welvaart in Zoersel.