vastgoedtransacties

De dienst vastgoedtransacties voert in opdracht van de aangesloten gemeentebesturen verschillende taken uit, zoals verkavelingen voor betaalbaar wonen, ambachtelijke zones en saneringsprojecten uitwerken, woningen en gronden aankopen en onteigenen, en bouwpercelen verkopen. Deze dienst ziet er ook op toe dat de bijzondere verkoopsvoorwaarden worden nageleefd wanneer de eigenaar van een perceel in een afgewerkte verkaveling zijn eigendom wil verkopen, en verder maakt de dienst voor de gemeentebesturen onteigeningsdossiers op, voert onderhandelingen en stelt akten van overdracht op.

De werking van de dienst vastgoedtransacties is gebaseerd op een overlegmodel. In elke fase van elk van haar projecten overlegt de dienst met het gemeentebestuur. Voor de aankoop van gronden of woningen treedt de gemeente op als initiatiefnemer en IGEAN dienstverlening als toekomstige eigenaar van de gronden. Zo werken ze samen aan het vooropgestelde project.

Als de gemeente dat wil, kan er worden samengewerkt met een bouwpromotor of met de private sector. Bij projecten in publiek-private samenwerking (PPS-verband) tussen de gemeente, IGEAN dienstverlening en de private sector, zorgt IGEAN dienstverlening er altijd voor dat de gemeente en zijzelf de controle blijven houden op het verloop en de vormgeving van het project.

Sommige gemeenten bouwen samen met IGEAN dienstverlening een grondbeleid uit door gebouwen en andere onroerende goederen aan te kopen om de omgeving te saneren en het straatbeeld te herstellen en te verfraaien. Na de afbraak van de gebouwen komen er op die manier nieuwe bouwgronden vrij.

IGEAN dienstverlening heeft ook een ruime ervaring in het ontwikkelen van KMO- of ambachtelijke zones. Daarbij wordt ongeveer dezelfde aanpak gebruikt.