verkavelingen voor betaalbaar wonen

IGEAN dienstverlening heeft in het verleden al heel wat verkavelingen voor betaalbaar wonen gerealiseerd. De bouwpercelen in zulke verkavelingen worden rechtstreeks aan particulieren verkocht.

In de meeste verkavelingen kiezen kopers vrij hun architect en hun aannemer. Ze kunnen dan hun woning bouwen zoals ze dat zelf willen, op voorwaarde natuurlijk dat ze de stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling respecteren.

In andere verkavelingen wordt er vooraf bepaald met welke aannemer(s) er zal worden gebouwd. De aannemer sluit dan een aannemingsovereenkomst af met de particulier die van IGEAN dienstverlening het bouwperceel koopt.

verkavelingsplan Brecht verkaveling Domus Flandria in Niel 
verkavelingsplan Brecht                           verkaveling Domus Flandria in Niel  


Op de volgende pagina's wordt er dieper ingegaan op de werkwijze die gebruikt wordt bij de verkoop of wederverkoop van de bouwpercelen. U kunt zich hier ook op de wachtlijst laten plaatsen voor de aankoop van een perceel.