verkavelingen voor betaalbaar wonen

Eén van de opdrachten van IGEAN bestaat erin om in opdracht van verschillende gemeenten verkavelingen te realiseren. Meestal zijn dit verkavelingen in het kader van betaalbaar wonen, waarbij inwoners de mogelijkheid krijgen om in hun eigen gemeente een bouwperceel te kopen. 

Concreet worden de bouwpercelen verkocht aan prijzen die beduidend onder de marktprijs liggen. Kopers dienen dan wel te voldoen aan enkele voorwaarden zoals in de gemeente wonen, geen eigendom hebben en een beperking op het inkomen. Ook is er steeds een bouw– en woonverplichting. De prijzen en voorwaarden worden steeds in samenspraak met het betrokken gemeentebestuur vastgelegd. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe thuis?

We geven je graag een overzicht van zowel de projecten die al in verkoop zijn als de projecten die zich nog in een voorbereidende fase bevinden.

   - De projecten die reeds in verkoop zijn vind je door hier door te klikken.
   - Een overzicht van de verkavelingen waarvoor momenteel nog beperkingen op de
     wederverkoop gelden, vind je hier.
   - Interesse heeft in de aankoop van een bouwperceel in één van onze toekomstige   
     verkavelingen? Meld je dan aan via deze link
     Je ontvangt dan twee maal per jaar een update over de lopende projecten.
     Van zodra de verkoop van een verkaveling van start gaat, word je per mail geïnformeerd.

De toewijzing van de percelen gebeurt steeds met toepassing van de criteria zoals vermeld in de verkoopsvoorwaarden.

IGEAN - verkaveling Wuustwezel, Achter d'Hoven en Brecht, Waterhoeve uitbreiding