verkoop percelen

IGEAN dienstverlening verkoopt haar bouwpercelen alleen aan particuliere kopers.
De grondprijs van de bouwpercelen wordt berekend op basis van de kosten die IGEAN dienstverlening heeft gemaakt voor de aankoop, het bouwrijp maken, de infrastructuurwerken, de werkingskosten, en de intrestlasten van de leningen. Over de verkoopprijzen wordt altijd eerst met het schepencollege overlegd voordat ze door de raad van bestuur van IGEAN dienstverlening worden goedgekeurd.

Om bouwpercelen of woningen te kopen die IGEAN dienstverlening in eigen beheer heeft opgericht, moeten de kandidaten aan de bijzondere verkoopsvoorwaarden voldoen. IGEAN dienstverlening stelt een lijst op van de kandidaat-kopers die aan de voorwaarden voldoen en legt die aan het schepencollege voor. Zodra de lijst is goedgekeurd door het schepencollege, organiseert IGEAN dienstverlening een toewijzingsronde waarbij de kandidaten in de volgorde van hun inschrijving een keuze kunnen maken en een belofte van aankoop kunnen ondertekenen.

IGEAN dienstverlening houdt de percelen of woningen 14 dagen ter beschikking van de kopers. Binnen die termijn moet er een voorschot gestort worden op de rekening van IGEAN dienstverlening. Als dat niet gebeurt, dan kan een andere kandidaat het perceel of de woning kopen.
Als de koper de aankoop wil annuleren nadat hij het voorschot heeft betaald, moet hij dat melden en behoudt IGEAN dienstverlening het voorschot. Ongeveer drie maanden na de betaling van het voorschot moet de akte dan verleden worden.

De bijzondere voorwaarden die voor de verkoop gelden, worden ook vooraf met het schepencollege besproken. Hoewel IGEAN dienstverlening door haar jarenlange ervaring een aantal standaardvoorwaarden heeft, heeft het schepencollege een grote vrijheid in de bepaling van de verkoopsvoorwaarden. Het gemeentebestuur kan vrij de termijn van de bouwverplichting (bij verkavelingen), de verplichting tot bewoning, het verbod op handelsverrichtingen, de beperkingen op wederverkoop, enzovoort bepalen. Bij publiek-private samenwerkingsprojecten worden de voorwaarden voor de toewijzing van de percelen in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen.