wederverkopen

Voor een aantal verkavelingen voor betaalbaar wonen van IGEAN grondbeleid moesten de kandidaat-kopers aan een aantal voorwaarden voldoen om een perceel te kunnen kopen. Dat heeft tot gevolg dat in de bijzondere verkoopsvoorwaarden van die verkavelingen beperkingen zijn opgelegd voor het geval een perceel later wordt doorverkocht (de zogenaamde wederverkoop). Na een bepaalde termijn vervallen die beperkingen.

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van alle verkavelingen waarvoor momenteel nog beperkingen op de wederverkoop gelden. Als je een perceel wil verkopen dat in één van deze verkavelingen ligt, vragen wij om eerst contact op te nemen met de dienst grondbeleid van IGEAN dienstverlening. De raad van bestuur van IGEAN dienstverlening zal dan jouw verzoek tot wederverkoop behandelen en de eventuele voorwaarden voor de verkoop vastleggen.


Verkavelingen waarvoor de bijzondere verkoopsvoorwaarden nog gelden:

gemeente verkaveling vervaldatum
Brecht Leeuwerik  24 maart 2025
Brecht Waterhoeve  10 juli 2023
Brecht Lochtenberg  24 september 2024
Malle Slachthuis  17 augustus 2030
Niel Keizerstraat  30 augustus 2039
Rumst Monnikenhofstraat  26 september 2022
Schelle Kwadenhoekweg  29 maart 2028
Zoersel Klooster  16 februari 2045