werkwijze

Wanneer IGEAN dienstverlening aan een project voor grondbeleid werkt, houdt ze steeds rekening met de grondprincipes die IGEAN al sinds de oprichting van de intergemeentelijke vereniging toepast. Die vijf grondprincipes zijn:

  1. IGEAN dienstverlening werkt alleen op vraag van de aangesloten gemeenten
  2. IGEAN dienstverlening kan volgens haar statuten geen werkingskosten aan haar leden vragen
  3. IGEAN dienstverlening voert alles uit wat de aangesloten gemeenten vragen, zolang dat volgens haar statuten en door de wet toegelaten is
  4. IGEAN dienstverlening kan alleen bij de aangesloten gemeenten werken uitvoeren of gronden aankopen of verkopen als de betrokken gemeente daarmee akkoord gaat
  5. Als een gemeente zich bij IGEAN dienstverlening aansluit, betekent dat alleen dat ze gebruik kan maken van de diensten die IGEAN dienstverlening volgens haar statuten kan aanbieden.


De dienst grondbeleid overlegt steeds in elke fase van haar projecten met het gemeentebestuur.