woonbeleid

6 interlokale verenigingen lokaal woonbeleid

IGEAN ondersteunt 28 gemeenten bij het lokaal woonbeleid. Binnen het werkingsgebied zijn 6 interlokale verenigingen lokaal woonbeleid opgericht: IVLW Rivierenland, IVLW Zuidrand 1&2, IVLW Midden, IVLW WEBB en IVLW SKS. De projecten werden goedgekeurd voor een termijn van 6 jaar door de Vlaamse overheid, die subsidies verleent. 

Uit het oorspronkelijke IVLW Zuid (gestart in 2011) zijn in mei 2014 IVLW Zuidrand en IVLW Rivierenland ontstaan. Vanaf 2020 spreken we over 3 projecten voor deze regio: IVLW Rivierenland en IVLW Zuidrand 1&2. Er nemen 14 gemeenten aan deel: Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Rumst en Zwijndrecht.

Het project IVLW Midden is van start gegaan in juli 2012 en bestaat uit 6 gemeenten: Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel. Vanaf januari 2020 verwelkomen we ook de gemeente Ranst bij dit project.

Sinds januari 2018 is IVLW WEBB in werking en deze bestaat uit 4 gemeenten: Wuustwezel, Essen, Brecht en Brasschaat.

Vanaf januari 2020 starten we met project IVLW SKS met de gemeenten: Kalmthout, Schoten en Stabroek.

De projecten worden begeleid door een projectteam van IGEAN, die de gemeenten aanstuurt en ondersteunt.  
Elke gemeente heeft een huisvestingsambtenaar in dienst, die op lokaal niveau rond wonen werkt.

Elk project heeft een eigen specifieke werking en taken. Toch zijn er een aantal gemeenschappelijke beleidsprioriteiten:
BELEIDSPRIORITEIT I: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden.
BELEIDSPRIORITEIT II: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
BELEIDSPRIORITEIT III: De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen; hiervoor kan je terecht bij het woonloket van je gemeente.