woonbeleid

3 interlokale verenigingen lokaal woonbeleid

IGEAN ondersteunt 28 gemeenten bij het lokaal woonbeleid. Binnen het werkingsgebied zijn 3 interlokale verenigingen lokaal woonbeleid opgericht, IVLW Midden, IVLW Zuid en IVLW Rivierenland. De projecten werden goedgekeurd voor een termijn van 3 jaar door de Vlaamse overheid, die subsidies verleent.

Het project IVLW Midden is van start gegaan in juli 2012 en bestaat uit 6 gemeenten: Malle, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel.

Uit het oorspronkelijke IVLW Zuid (gestart in 2011) zijn in mei 2014 IVLW Zuidrand en IVLW Rivierenland ontstaan. Er nemen 14 gemeenten aan deel: Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Rumst en Zwijndrecht.

De projecten worden begeleid door een projectteam van IGEAN, die de gemeenten aanstuurt en ondersteunt.
Elke gemeente heeft een huisvestingsambtenaar in dienst, die op lokaal niveau rond wonen werkt.

Elk project heeft een eigen specifieke werking en taken. Toch zijn er een aantal gemeenschappelijke activiteiten:

  1. het uitwerken van een woonbeleidsplan, waarin de doelstellingen rond wonen worden opgenomen;
  2. het organiseren van een lokaal woonoverleg. Op deze vergadering worden onderwerpen zoals sociale huisvesting en betaalbaar wonen besproken;
  3. het aanbieden van basisinformatie aan de inwoners. Elke gemeente heeft een woonloket waar iedereen terecht kan met vragen rond wonen, premies, subsidies,...
  4. het bewaken van de woonkwaliteit van het volledige patrimonium

wat doet deze dienst?